הרב אורי שרקי

רבי שמואל חיים לנדוי

(המאמר של הראי"ה קוק)ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תש"פקבצי MP3שיעור א', 7 דקות (2MB).
שיעור ב', 7 דקות (2MB).