הרב אורי שרקי

רבי משה בן יוסף מטראני (המבי"ט) על תפילה - מתוך הספר "בית א-לוהים"

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תש"פקבצי MP3:

שיעור א' - מהי התפילה? - חלק א', י"ז במרחשוון תש"פ, 32 דקות (8MB).

שיעור ב' - מהי התפילה? - חלק ב', כ"ד במרחשוון תש"פ, 27 דקות (7MB).

שיעור ג' - שבחי המקום בתפילה, א' בכסלו תש"פ, 26 דקות (9MB).

שיעור ד' - זמן התפילה, ט"ו בכסלו תש"פ, 26 דקות (9MB).

שיעור ה' - מקום התפילה, כ"ב בכסלו תש"פ, 33 דקות (12MB).

שיעור ו' - מעלתה של ארץ ישראל, ו' בטבת תש"פ, 22 דקות (5MB).

שיעור ז' - נוסח הברכות, י"ג בטבת תש"פ, 20 דקות (5MB).

שיעור ח' - תפילה - בזעקה או בלחש?, כ' בטבת תש"פ, 21 דקות (5MB).

שיעור ט' - למה עומדים בתפילה?, כ"ז בטבת תש"פ, 26 דקות (9MB).

שיעור י' - הכריעה בתפילה, ה' בשבט תש"פ, 30 דקות (8MB).

שיעור י"א - הכוונת הלב והעיניים בתפילה, י"ב בשבט תש"פ, 22 דקות (8MB).

שיעור י"ב - תפילה בציבור, י"ט בשבט תש"פ, 28 דקות (10MB).

שיעור י"ג - תפילה בציבור, כ"ו בשבט תש"פ, 33 דקות (12MB).

שיעור י"ד - תפילה בציבור ותפילת אדם על זולתו, י"ז באדר תש"פ, 26 דקות (6MB).

שיעור ט"ו - תפילת אדם על זולתו, תפילה לפני צרה שלא תבוא, י"ג בסיון תש"פ, 27 דקות (10MB).

שיעור ט"ז - תפילת אדם על זולתו, כ' בסיון תש"פ, 22 דקות (8MB).

שיעור י"ז - תפילה לפני צרה שלא תבוא, תפילה בתענית, כ"ז בסיון תש"פ, 19 דקות (7MB).

שיעור י"ח - מעלת התפילה בתענית, ד' תמוז תש"פ, 24 דקות (9MB).

שיעור י"ט - מעלת התפילה בתענית, י"א בתמוז תש"פ, 23 דקות (8MB).

שיעור כ' - מהותה של התפילה, י"ח בתמוז תש"פ, 27 דקות (3MB).

שיעור כ"א - מצוות התפילה, המזמור "אשרי יושבי ביתך...", כ"ה בתמוז תש"פ, 27 דקות (10MB).

שיעור כ"ב - תפילה בשעת צרה, ג' באב תש"פ, 25 דקות (9MB).

שיעור כ"ג - תפילה על ביאת הגואל, י' באב תש"פ, 24 דקות (9MB).

שיעור כ"ד - תפילות בתנ"ך, י"ז באב תש"פ, 26 דקות (9MB).

שיעור כ"ה - תפילות בתנ"ך, כ"ד באב תש"פ, 18 דקות (6MB).

שיעור כ"ו - תפילות בתנ"ך, א' באלול תש"פ, 21 דקות (5MB).

שיעור כ"ז - תפילות משה, תפילת ישראל על הים, ח' באלול תש"פ, 26 דקות (9MB).

שיעור כ"ח - תשובה, ט"ו באלול תש"פ, 17 דקות (4MB).

שיעור כ"ט - תשובה, ז' בתשרי תשפ"א, 8 דקות (2MB).