הרב אורי שרקי

קריאות גדולות: קריאת הקודש (על הקמת הישיבה המרכזית העולמית)

(המאמר של הראי"ה קוק)ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תש"פקבצי MP3שיעור א', 10 דקות (2MB).
שיעור ב', 10 דקות (2MB).
שיעור ג', 10 דקות (2MB).
שיעור ד', 3 דקות (1MB).