שיעורים נפרדים:

שיעור א' - ראי"ה קוק על הימים בין יה"כ לסוכות (מתוך "אורות התשובה"), רצי"ה קוק על כתיבת התורה ע"י משה, י"ב בתשרי תש"פ, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 27 דקות (MP3, 7MB).

שיעור ב' - ראי"ה קוק על סוכות, הימים בין יה"כ לסוכות, קריאת התורה ביום ד' של סוכות (מתוך "עולת ראיה"), י"ד בתשרי תשפ"א, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 22 דקות (MP3, 5MB).