הרב אורי שרקי

מלכים - אליהו הנביא, "והשיב לב אבות על בנים" (סיכום שיעור)