הרב אורי שרקי

התורה לאומות העולם, לימודי אמונה, אמונת ישראל על פי ספר הכוזרי

ישיבת ברכת יוסף - אלון מורה, אלול תשע"טהקלטת וידאו