הרב אורי שרקי

יום ירושלים

כ"ח באייר תשע"ט, ביה"כ "בית יהודה", י-םהקלטת וידאו