שיחה עם הרב אורי שרקי על קולנוע קדם נבואי

טבת תשע"ט, בית שלום יוחאי, י-םהקלטת וידאו