הרב אורי שרקי

ליושבי ארץ הצבי (המאמר של הראי"ה קוק)

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"טקבצי MP3שיעור א', 10 דקות (1MB).
שיעור ב', 1 דקות (1MB).