הרב אורי שרקי

נאום בועידה העולמית של המזרחי (המאמר של הראי"ה קוק)

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"טקבצי MP3שיעור א', 8 דקות (2MB).
שיעור ב', 5 דקות (1MB).