שוויון בין נשים לגברים

ח' בטבת תשס"ז

שאלה:

לכאורה נשים מופלות לרעה לעומת גברים ביהדות. אבן יסוד ביהדות זה לימוד הגמרא ואסור ללמד נשים גמרא - מדוע? לפי הרב קוק אסור לנשים להצביע בבחירות - מדוע? האם הפחד של הגברים מהחשש לחטוא מעביר אותם על דעתם והם מחוקקים חוקים דרקוניים נגד נשים כדי לא ליפול בחטא?

תשובה:

אין איסור לאשה ללמוד גמרא. לפי הרב עוזיאל מותר לנשים להצביע, וגם הרב קוק לא אמר את המילה "אסור" כי אם שאינו מדרכי היהדות, ויש רבנים שאוסרים. היהדות מכירה בהבחנה בין נשים לגברים, ובצדק, לפי אופיים השונה. אין פה שום אפליה, אלא אם כן נאמר שכל עוד איש ואשה אינם נושאים באותם תפקידים, יש הפליה. נראה לי שיש כאן חטא של החברה המודרנית נגד היחודיות של הזהות הנשית, המתנקם בסופו של דבר בשני המינים.