הרב אורי שרקי

דרשה בעת חנוכת בית התלמוד תורה ברחובות ת"ו (המאמר של הראי"ה קוק)

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"טקבצי MP3שיעור א', 5 דקות (1MB).
שיעור ב', 10 דקות (2MB).
שיעור ג', 10 דקות (2MB).
שיעור ד', 5 דקות (1MB).