בנימין ותפקידו

ו' בטבת תשס"ז

שאלה:

האם בנימין זה האיחוד בן יהודה ויוסף? זותי הזהות היהודית האידאילית שאליה אנחנו צריכים לשאוף? או שיהודה צריך להשאר יהודה ויוסף - יוסף?

תשובה:

בנימין מאחד בין שונים, כמו הלב שמתאם בין האיברים.