הרב אורי שרקי

תורת השלום (המאמר של הראי"ה קוק)

הערות הראי"ה קוק על המאמר של הרב אליהו-מרדכי ולקובסקי

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"טקבצי MP3שיעור א', 1 דקות (1MB).
שיעור ב', 10 דקות (2MB).
שיעור ג', 10 דקות (2MB).
שיעור ד', 10 דקות (2MB).
שיעור ה', 10 דקות (2MB).
שיעור ו', 5 דקות (1MB).