דיון בין הרב שרקי והרב נבון – החינוך הדתי והתרבות הפוסט-מודרנית

הכנס הארצי למנהלי בתי ספר יסודיים של החמ"ד

ט"ז בשבט תשע"טהקלטת וידאו