הרב אורי שרקי

דרשה לפרשת תרומה (המאמר של הראי"ה קוק)

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"טקבצי MP3שיעור א', 6 דקות (2MB).
שיעור ב', 10 דקות (2MB).