הרב אורי שרקי

הספד על הרב צבי-הירש נורוק (המאמר של הראי"ה קוק)

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"טקבצי MP3שיעור א', 5 דקות (1MB).
שיעור ב', 3 דקות (1MB).