הרב אורי שרקי

על הגאון רבי אברהם מסוכטשוב, בעל "אבני נזר" (המאמר של הראי"ה קוק)

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"טקבצי MP3שיעור א', 10 דקות (2MB).
שיעור ב', 8 דקות (2MB).