הרב אורי שרקי

תזריע - רבי צבי אלימלך שפירא מדינוב (בעל "בני יששכר") על הפרשה, מתוך הספר "אגרא דכלה"

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, כ"ט באדר ב' תשע"טהקלטת וידאו