יוסף הצדיק ותפקידו

ג', ה' בטבת תשס"ז, ט"ז באדר א' תשס"חשאלה 1:

הקשבתי לשיעור שלך על הרעיון שיוסף הצדיק ראה את תפקידו דווקא בחו"ל. איך זה מסתדר שהוא אומר לפרעה שהוא עברי (ולא כמו משה רבנו) וגם חז"ל מציינים את בנות צלופחד כציוניות par excellence, וזה גם בגלל שהן משבט מנשה-יוסף?

תשובה 1:

יש להבחין בין יוסף לבין משיח בן יוסף. שניהם מצויים במדעי המדינה. הראשון סובר לתקן את העולם דרך מצרים, כלומר הקוסמופוליטיות היהודית. השני חוזר בזכות יהודה בתשובה מהרעיון הזה, ומשתמש באותם כוחות של חול לשם שיבת ציון ובנין המדינה.שאלה 2:

יש מספר מקורות לגבי יוסף:
1. יוסף צדיק עולם - מידת יסוד.
2. משיח בן יוסף - דאגה לצד החומרי - שזה בעצם מידת יסוד.
3. כתר תורה - ניתן ליוסף ע"פ מקורות כגון של"ה וכו'.

השאלה: אם תפקידו לדאוג לצד החומרי, במה מתבטא תפקידו המוגדר "כתר תורה"? מה אומר מושג זה? הלא שבט לוי תפקידו ללמד תורה?

תשובה 2:

ליוסף יש קדושה עצמית סגולית שמאפשרת לו להתמודד עם כל תחומי החיים. לכן הוא גם בעל כתר תורה באופן פנימי. הלויים מחנכים, וכוח תורתם תלוי בהרבצתם אותה.שאלה 3:

למה יוסף רוצה שכל המצרים ימולו כפי שמופיע במדרש וברש"י? האם אין למשיח בן יוסף שום צד לאומי? לפחות גאווה לאומית? האם נכון להגיד שתנועות השמאל הם מבטאים את המשחיות הזו בימינו?

תשובה 3:

יוסף קוסמופוליטי, ומשיח בן יוסף לאומי. הצד השוה שבהם: הריאליזם הפוליטי.