כיצד מזהים טעויות של עם ישראל?

ה' בטבת תשס"ז

שאלה:

מסיפור עגל הזהב אנו למדים שלעיתים עם ישראל טועה, ויכול לייחס כוחות מסויימים במציאות כאל ה' בכבודו ובעצמו שהוציאנו ממצרים. אני מניח שאין ויכוח על כך שעל בן ישראל הפרטי היא להמנע, ואולי אף להלחם כנגד התופעה. אם כך, מי אמר שבמסורת התורה בישראל לא חדרו רעיונות שיש בהם עבודת אלילים? ואם הדבר אפשרי, אז מה הם הכלים לבדוק זאת?

תשובה:

לומדים תורה ברצינות ובעמקות, ואז מתבררת האמונה בטהרתה.