הרב אורי שרקי

הסוכה האחת (המאמר של הראי"ה קוק)

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"טקבצי MP3שיעור א', 10 דקות (2MB).

שיעור ב', 1 דק' (1MB).