סדר לימוד כתבי הרב קוק

ג' בטבת תשס"ז

שאלה:

Could you please recommend a seder limud in Kitvei ha-Rav Kook?

תשובה:

1st stage: Iggerot Reiya and Orot HaTora. 2nd stage: Orot HaTeshuva and Orot (which is Rav Kook's main work). 3rd stage: Orot HaKodesh and Resh Milin.