תפילין של ראש נפלו ארצה

ג' בטבת תשס"ז

שאלה:

מה הדין במקרה שתפילין של ראש נפלו ארצה?

תשובה:

אם נפלו בלי הנרתיק, צריך תענית (לקבל אותה במנחה מקודם). אם בנרתיקם, צדקה.