הרב אורי שרקי

ה"אור החיים" הקדוש

סיכום שיעור, בעריכת ר' אברהם כליפא
רבנו חיים בן עטר, מגדולי חכמי ישראל שבמערב, עלה לארץ ישראל והיה לידידם של הרש"ש והחיד"א. בית מדרשו שבירושלים העתיקה קיים עד עצם היום הזה, ועדיין ניתן לראות בו את המקום שבו היה טובל לפני שהיה עולה לתורה.

מלבד הספר "ראשון לציון" על נביאים וכתובים, שו"ת "יפה תואר" בהלכה, פירוש על מסכת הוריות ועוד ספרים שלא הגיעו לידינו, כתב רבנו חיים בן עטר פירוש אדיר על התורה, המשלב פשט, מוסר וקבלה כאחד. בפירושו מצאנו כמה הארות על נושא הגאולה, כגון על הפסוק "כי ימוך אחיך" (ויקרא כה, כה), ששם הוא אומר שהקב"ה עתיד לתבוע את דין הבית העלוב מכל גדולי ישראל שלא עלו לארץ ישראל ולא השתוקקו לגאולה.

אומרים החסידים שרבנו חיים בן עטר היה בעל חצי נשמת המשיח, והחצי השני שכן אצל הבעל שם טוב, ואם שניהם היו נפגשים בארץ ישראל, מיד המשיח היה בא, אך הבעל שם טוב לא זכה להגיע לארץ, למרות מאמציו.

עוד מספרים, שבזמן בסעודת שלישית ראה הבעל שם טוב שהנר המערבי כבה, וידע שבישרו לו מן השמים על פטירתו של האור החיים. אולי משום כך פירושו על התורה מאוד פופולרי בחוגי החסידות.

קרובו, רבי יהודה ביבאס, היה מן הראשונים שהגה תכנית ציונית ממשית של הקמת מדינה בארץ ישראל, מתוך שיתוף פעולה עם אומות העולם.

רבנו חיים בן עטר השלים את תיקונו מהר ונפטר בגיל צעיר, והיה מגאוני העולם אשר השפעתו ניכרת על כל הדורות הבאים אחריו, הן בעולם כולו, והן בארץ ישראל.