הרב אורי שרקי

כי תשא - הראי"ה קוק על מעשה העגל כביטוי לייאוש מן הקדושה הכללית

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, י"ז באדר א' תשע"טהקלטת וידאו