הרב אורי שרקי

מסכת שבת (קמ"ה-ב') על חכמי ארץ ישראל וחכמי בבל

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, י' באדר א' תשע"טהקלטת וידאו