הרב אורי שרקי

יום העצמאות - ההפטרה (ישעיהו, פרק י', סיכום שיעורים)

יום העצמאות - ההפטרה (ישעיהו, פרק י"א, סיכום שיעורים)

יום העצמאות - ההפטרה (ישעיהו, פרק י"ב, סיכום שיעורים)