הראי"ה קוק והריי"צ שנארסון

כ"ד בכסלו תשס"ז

שאלה:

אני מנסה להבין מה קרה בפגישה בין הראי"ה קוק והריי"צ שנארסון. איך האחרון לא קיבל את תורת הכלל של הראי"ה? למה לא קרה לו מעין מה שמניטו סיפר על פגישתו עמ הרב צבי יהודה? אני אשמח לקבל רשימת מקורות לעיון.

תשובה:

לכל אדם יש שורש נשמה משלו. לכן מי שיעודו לבסס את יהדות הגולה, בבחינת "ריש גלותא", אינו יכול להתחבר אל גובה תורת ארץ ישראל.