למה צריך שדרך ארץ תהייה קודמת לתורה?

כ"ב בכסלו תשס"ז

שאלה:

למה צריך שדרך ארץ תהייה קודמת לתורה?

תשובה:

כי צריך לבסס את המדרגה הטבעית, על מנת לבנות עולם שבו יש מידה של אוטונומיה לנברא, כך שיוכל לקנות בעצמו את זכות קיומו.