תהילים - הראי"ה קוק על מזמור כ"ד, מתוך "עולת הראיה".