מספר הברכות בתפילה

כ' בכסלו תשס"ז

שאלה:

במסכת ברכות הגמרא מנמקת את סיבת 18 הברכות בשמונה עשרה בכך שיש 18 אזכרות במזמור לדוד. מהו הטעם הפנימי שהגמרא מכוונת אליו, מהו הקשר הפנימי שיש דוקא בין מזמור זה לבין תפילת שמונה עשרה, מדוע למשל לא לומדים ממס' אחר של אזכרות שמוזכר בפרק אחר?

תשובה:

התפילה היא תגובה לפניה של ה' אלינו. מתוך העשרה מאמרות שמתוכם הוא נגלה אל הנברא, הראשון "בראשית" סתום, ותשעה גלויים. 18=9X2 הוא ביטוי לכפל שיש בדו-צדדיות של הקשר. מזמור לדוד מדבר על בריאת העולם וההתפעלות של הנברא ממנה. וזה בדיוק מתאים למהות התפילה.