ביה"כ "בית יהודה", י-ם, כ"ט באב תשע"ח. להוריד את השיעור להאזנה, 21 דקות (MP3, 8MB).