"הברית החדשה", ספר הטאו

כ' בכסלו תשס"ז

שאלה:

האם מותר לקרוא את "הברית החדשה", האם מותר להחזיק ספר כזה בבית, מה צריך לעשות אם נמצאים במלון (בארה"ב) בו יש ספר כזה? כמוכן האם יש בעיה לקרוא את ספר הטאו?

תשובה:

אסור אלא אם כן יש בכך צורך מקצועי, כגון שאתה חוקר גיאוגרפיה ומעוניין לדלות מידע מהספר בנושא המעסיק אותך. כמו כן אם אתה רב או מחנך הנדרש להתמודדות עם שאלות של נצרות וכדומה. וכן אם אם יש צורך בבירור מסוים, אך בהדרכת רב וקשר רצוף עמו. אך "סתם ככה" אל תשכן באהלך עוולה.

הטאו צה קינג, זה בסדר. כדאי לעמוד בקשר עם רב כדי לדעת מה בו לנו ומה לצרינו.