הרב אורי שרקי

הספר "מסילת ישרים" לרמח"ל על מידת הענווה

רחובות, אזכרה ליוני תורג'מן, אלול תשע"חהקלטת וידאו