האם הציונות החילונית קורסת?

כ' בכסלו תשס"ז

שאלה:

משיעורים ששמעתי מהרב הבנתי שהרב סובר שהציונות החילונית קורסת והעובדה שגדול אוהבי א"י אריאל שרון ביצע את הגירוש מעידה על השבר האיום שפוקד את הציונות החילונית. ושאלתי: הציונות החילונית דיברה על "מקלט בטוח", על פרגמטיזם וכו' - לכאורה אין פה שבר ממש אלא המשך המדיניות של "בואו ננסה להיות עם נורמלי" סטייל שוייץ\דנמרק?!

תשובה:

זה שברו של חזון הרציפות בין הציונות החילונית לבין המדרגה הרוחנית. היום מתברר שיש צורך בהחלפת התודעה כדי להמשיך בתהליך הגאולה.