הרב אורי שרקי

מסכת סנהדרין, פרק חלק - אגדת גביהא בן פסיסא

מכון אורה, ל' בסיון תשע"חהקלטת וידאו