ספר "דת הציונות"

ג' בתשרי, י"ד וכ"א בכסלו, י"ח בטבת תשס"זשאלה 1 (ג' בתשרי תשס"ז):

לאחר קריאה באתרו של יואל אלחנן נפגשתי במבוכה גדולה לגבי כל מיני דברים רציתי לדעת אם יש תשובות לכל השאלות שמועלות כלפי הציבור שלנו... רציתי לדעת אם כבוד הרב כתב תגובות לספרו של יואל אלחנן דת הציונות או למאמרים אחרים באתר.

תשובה 1 (ג' בתשרי תשס"ז):

שמו האמיתי הוא אברהם חזן. האיש מפיץ שקרים על גדולי ישראל ואף טען בשיחה עם אברך מישיבת מרכז הרב שהוא קיבל היתר מגדולי הדור לשקר. הרמה של ספרו כל כך רדודה וזולה שאינו ראוי להתייחסות פן נתלכלך בזוהמתו. הפסקתי להתכתב אתו אחרי שהערתי לו על שאינו כותב לי "שלום" כתקנת חז"ל. אחרי שהשיב לי שלאנשים כמוני אסור לומר שלום, (כנראה על בסיס הכתוב "אין שלום לרשעים") הסתפקתי בהפסקת ההתכתבות שחשבתיה בתחילה כבאה מרצון לברר האמת, והנחתיו לשפלותו במקום לנדותו כפי שהיה ראוי לו, כי אין דרכי לנדות.שאלה 2 (י"ג בכסלו תשס"ז):

האם קיים ספר ספציפי שהוא מהווה תשובה הולמת לספר "דת הציונות"? הכוונה לא לאוסף משפטים סתמיים (כמו למשל "ספר מעורר שנאה") אלא טיעונים קונקרטיים כנגד כל אחת ואחת ההאשמות הקשות שבספר הנ''ל.

תשובה 2 (י"ד בכסלו תשס"ז):

לא, כי אינו ראוי להתייחסות מפני השקרים המרובים שבו והעבירה של ביזוי גדולי ישראל. הוא בעצמו טוען שיש לו התר מרבנים לשקר.שאלה 3 (כ"א בכסלו תשס"ז):

לפני חצי שנה הזדמן לי לקרוא את הספר "דת הציונות" של יואל אלחנן. שמעתי הרבה עלבונות וסיפורים על הספר ולקח הרבה זמן לשכנע אותי לקרוא אותו (חבר טוב שכנע אותי). אחרי שהספר היה אצלי שבועות מספר התיישבתי שבת אחת והתחלתי לקרוא אותו. אני חייב לציין שכל הסיפורים על הביזויים ועל השקרים שיש בספר ניראו לי פתאום כהמצאה של אנשים שלא זכו לפתוח את הספר. הספר מכיל אך ורק ציטוטים של גדולי ישראל כמו החפץ חיים, החזון איש ואפילו פסקי הלכה של הרב קוק שהציבור שלנו מתעלם מהם לחלוטין(!!) המחבר עצמו לא מביע שם כלל את דעתו האישית!

מאז שקראתי (עדיין לא סיימתי את כולו אך את רובו המוחלט כבר קראתי ואפילו לא פעם אחת), נותרתי עם שאלות גדולות והתחילו סדקים לא קטנים להסדק בקיר שבנו מחנכי במשך כל השנים (אני בן 31 ולמדתי כל השנים במסגרת החינוך הממלכתי-דתי ובישיבה תיכונית בפתח תקווה).

היום יצא לי לקרוא שאלה שמישהו שאל את כבודו על אותו ספר ותשובתך היתה שהספר לא ראוי להתייחסות בגלל השקרים וביזויי גדולי ישראל הרשומים בו. הופתעתי מאד מתשובתו של הרב, ניסיתי מאד להבין אותה אך ללא הצלחה. יכול להיות שהרב לא קרא את הספר ושמע כמוני שמועות על הספר או המחבר? אם כבודו קרא את הספר (או חלקו) האם אתה יכול להצביע או לתת דוגמא ספציפית לשקרים שיש בספר? אשמח מאד לדעת שהספר משקר כי מבחינתי הוא די הרס אצלי הרבה דברים...

תשובה 3 (כ"א בכסלו תשס"ז):

לדוגמא: הוא טוען שהרב נזרק מישיבת וולוז'ין ושהתקשרו לכל הקהילות ביבשת ארופה כדי שלא יקבל רבנות ולכן לא היתה לו ברירה אלא להתקבל בלונדון. כל זה אינו עומד במבחן הביקורת ההיסטורית המינימלית. כאשר שאל אותו יצחק דדון ממרכז הרב על כך שהוא משקר במכוון, ענה שיש לו היתר מרבנים לשקר. מכיוון שהשקר הזה גס במיוחד, הוציא אותו מהמהדורה השניה. אציין אגב שכשיצאה מהדורה חדשה השנה של הספר "עינים למשפט" של הרב יצחק אריאלי זצ"ל, והמו"ל השמיט את כל הציטוטים מהרב קוק ונודע הדבר לגרי"ש אלישיב, הורה לגנוז את המהדורה ולהדפיס מחדש, עם דברי הרב קוק. כך שאצל גדולי הרבנים החרדיים האמת ידועה. יש לי עוד רבות לומר על כך, ועוד חזון למועד.

אוסיף שגם אם כל הציטוטים והמעשים המובאים היו אמת, אין זה נוגע כלל בשאלה האם הקב"ה גאל את עמו על ידי הציונות או לא. יש לבדוק את טענותיהם של הרב קוק וגדולי ישראל שהלכו בעקבותיו לגופן, ואם הם צודקים אז יש לקבל את דבריהם, יהיה מצבו של הציבור הדתי-לאומי אשר יהיה.מכתב מקורא (כ"ד בכסלו תשס"ז):

רציתי רק לעדכן את הרב שלאחר קריאה של הספר הדת הציונית ועיון במקורות ניתן לומר רק שני דברים: האיש או שקרן או לא יודע ללמוד, הדברים אף עברו תחת ידיו של הרב יחיאל פאוסט והוא ראה את המקורות וציטוטים.מכתב מקורא (ו' בטבת תשס"ז):

בשאלה 2 ביקש השואל ספר עם תגובות קונקרטיות. אמנם הרב הסביר שאין כזה, אבל יש בידי ספר מעולה המקיף בצורה עמוקה ורצינית את הנושאים בהם נוגע הספר "דת הציונות" בצורה עלובה. שם הספר "המדינה היהודית" ובנוי בצורת שו"ת. המחבר הינו יעקב משה ברגמן, נין לגרי"מ חרל"פ. ניתן לפנות למחבר בטלפון 0506732996 או bergman_l@hotmail.com (ולציין כנושא:"המדינה היהודית").שאלה 4 (י"ז בטבת תשס"ז):

לפני כשבוע נתקלתי במקרה באתר באינטרנט ששמו "אזמרך בלאומים" זה אתר ששם לו למטרה להחזיר בתשובה את אנשי הציונות הדתית, בעל האתר אחראי לפרסום הספר "דת הציונות" באתר הושמו הרצאות של רב ששמו אברהם חזן שהוא מדבר כנגד שירות לאומי לבנות וכן על מצוות יישוב הארץ, הרצאותיו מטובלות במקורות וציטוטים מגדולי הרבנים בתקופתו של הרב קוק וכן לאחריו.

לא הייתי מתייחס יותר מדי ברצינות לדבריו לולא מקורותיו וציטוטיו מתלמידי חכמים ידועים מחברי ספרים מפורסמים (כגון הרב הנצי"ב, רבי חיים מבריסק, הרב קאלישר, החפץ חיים ועוד). מקורותיו וציטוטיו לא היו ידועים לי ונוכחתי לדעת שהוא ועוד רבנים ודרשנים אחרים בימינו לא בדו את דיעותיהם הקיצוניות ביחס לציונות ולתנועת המזרחי מעצמם אלא דברים אלו נכתבו ע"י רבנים גדולים שחור על גבי לבן בראש חוצות לא פעם.

לדוגמא צרפתי מאמר שכתב וציטט בתוכו הרב חזן מדברי גדולי תלמידי החכמים בתקופתו של הרב קוק ולאחריו ואשמח לקרוא את תגובותיו של כבודו על מאמר זה. [מצורף מאמר ארוך מהאתר המוזכר לעיל]

תשובה 4 (י"ח בטבת תשס"ז):

לגבי האיש יואל אלחנן. הוא בעצמו המכנה עצמו "הרב אברהם חזן". הוא פירסם שקרים גסים על הרב קוק. כששאלוהו מדוע הוא משקר, הוא ענה שיש לו היתר מרבנים לשקר. (רח"ל). הוא קיבל על עצמו כרב אדם שסולק מישיבת מרכז הרב ע"י הרב צבי יהודה קוק זצ"ל שאמר עליו שהוא "תלמיד שאינו הגון". ולגופו של ענין, ובהנחה שהציטוטים שהבאת מדויקים, הרי ידוע שיש מיעוט קנאי שהתנגד לרב קוק, לפעמים משום שלא הבינו את דבריו (למשל, במכתב המיוחס לרב דיסקין זצ"ל ראיתי מספר ציטוטים מתוך אורות שאינם קיימים כלל שם, וחלקם שלא הובנו כראוי). מספר הרבנים המצוטט שם הוא מועט, ואין שם רוב מנין מענקי ישראל הרבים של אותם הימים. יצויין שכאשר החפץ חיים היה מקבל כתבי שטנה נגד הרב קוק היה ממאן להסתכל בהם (עדות בנו). יעויין גם הסיפור המובא ע"י הרב נריה זצ"ל שכאשר ניגשו נציגי אגו"י הירושלמית אל החפץ חיים באסיפת אגו"י בוינה, סרב ללחוץ את ידם, בגלל שהם ביזו את הרב קוק, וגם עזב במחאה את האספה הכללית. על יחסם של גדולי ישראל לרב קוק כדאי שתעיין בספר "אגרות לראי"ה" שיצא לאור בהוצאת מכון הרצי"ה, בהנחיית מרן הגר"א שפירא שליט"א, ותופתע. אציין גם שלאחרונה יצאה לאור מהדורה חדשה של הספר עיניים למשפט, בהשמטת המובאות מהרב קוק. משנודע הדבר לגר"ש אלישיב שליט"א, ציוה לגנוז את המהדורה ולהדפיס מחדש את הספר עם דברי הרב קוק.