מדוע צריך ללבוש ציצית?

י"ד בכסלו, ד' בשבט תשס"ז

שאלה 1:

אני ילד בן 10 ורצוני לשאול מדוע צריך ללבוש ציצית?

תשובה א1 (י"ד בכסלו תשס"ז):

היהודי שונה מן הגוי גם בלבושו.

תשובה 1ב (ד' בשבט תשס"ז):

אין חיוב ללבוש ציצית אם אינך לובש בגד עם ארבע כנפות. מצוות ציצית מבדילה אותנו מן העמים, ומודיעה לכל שאנו חילו של מלך. לכן מידה ראויה היא להשתדל להתחייב בה.