הרב אורי שרקי

פסח - "קרבנו המקום לעבודתו"

מכון מאיר, אדר תשע"חהקלטת וידאו