הרב אורי שרקי

שיחה בין הרב אורי שרקי ויואב שורק

בית אבי חי, כ"ח בטבת תשע"חהקלטת וידאו