הרב אורי שרקי

שיעור כזית

מכון מאיר, ל' במרחשוון תשע"ד

מתוך שיעור על ספר "גבורות ה'" למהר"ל מפראגהקלטת וידאו