הרב אורי שרקי

רמב"ם על קידוש החודש ומעלתה של ארץ ישראל

מכון אורה, כ"ז בסיון תשע"זהקלטת וידאו