הרב אורי שרקי

הרב אשכנזי (מניטו) על משה רבנו

ירושלים, תשע"חהקלטת וידאו