הרב אורי שרקי

מאמרים על קורבנות:

קורבן התמיד

קורבנות (סיכום)

להקריב קורבנות תמימים

הקורבנות, תשע"ז

קורבן - קירבה אל ה' (סיכום)

קרבן חטאת (סיכום)

קרבן בכור

מטרת עבודת כהן גדול ביום הכיפורים

ברכת כהנים, עבודת לויים, חנוכת המשכן