חמץ, "הרי שלך לפניך" - הסוגיה בבבא קמא (מ"א-א')

כ"ז בכסלו תשע"ח

שאלה:

למדתי את הסוגיא ושמעתי את כל הסברות אבל בסופו של דבר אדם שלקחו לו לחם והפכו אותו לחמץ יוצא ניזוק.

אשמח לשמוע את דעת הרב בעניין.

הנושא ממש מפריע לי. איך יכול להיות שאדם שהזיק אפילו שחזר בתשובה ייפתר והניזוק יפסיד?!


תשובה:

התורה פטרה גם על נזק בגרמא, על נזק ברשות המזיק, על נזק בערב שבת בין השמשות, על נזקי גוי, על אנוס, על חצי נזק בנגיחה, על שואל ובעליו עמו, על נזקי קטן ועבד ואשה, ועוד רבים. מכאן שחיוב תשלומי נזק אינו דבר הכרחי. אלא שברוב המקרים אין זה פטור מוחלט אלא רק שאין כוח לבית דין להכריחו לשלם, אבל חייב כלפי שמים לשלם. יש לשים לב גם שתשלומי נזק אינם תמיד משיגים את הצדק המוחלט. לגבי חמץ, אם התורה היתה מחייבת תשלום למציאות כל כך נדירה זה היה נתינת משקל עודף לטובת ההנחה שהצדק יושג על ידי תשלומים, מה שאינו נכון לפי האמת.