עין הרע

ח' בכסלו, ט"ז באב תשס"ז

שאלה 1:

האם ישנו באמת כוח מזיק המוגדר כעין הרע? אם כן, מהו אותו כוח? באיזה צורה יכול האדם להשמר ממנו? והאם זה העין הרע אותו מזכירים בתפילה? מה המקור לכך?

תשובה 1:

עין הרע הוא הנזק שבא מכוח הקנאה או מה שמכנים היום צרות עין. הוא האופן הנמוך ביותר של התפילה, כי הוא מביע טרוניה על אי שוויון שיש בכך שהשני קיבל ולא אני. מאחר ויש גרעין של צדק בכך, שהרי היות הרכוש בידי השני גרם צער בעולם, נענית תפילה חרישית זו על ידי ביטול רכושו של השני. להישמר ממנו אפשר ע"י שאדם אינו מבליט את אשר לו. זה העין הרע שמזכירים בתפילה. עין הרע מוזכר במשנה בכינוי "עין רעה", כלומר תכונת נפש של צרות עין, ובגמרא בתור כוח מזיק. התלמוד גם אומר שלא כל החכמים ראו בו ממש. גם מציין שהוא פועל על מי שמתחשב בו, ואינו פועל על מי שאינו מתחשב בו.שאלה 2:

האם עין הרע כפי שמבינים אותו רוב הציבור בימינו (כל מיני סגולות נגד עין הרע וחששות שלא יפגע בנו) באמת קיים?

תשובה 2:

הרוב שטויות.