שרה אמנו

ז' בכסלו תשס"ז

שאלה:

איך זה מסתדר: בפרשת נח כתוב "אין לה ולד" ובפרשת וירא כתוב "חדל להיות לשרה אורח כנשים"?

תשובה:

אינני מבין את הקושי. "אין לה ולד" פירושו שאין לה ילדים. אבל רחם יש לה והיה לה וסת שהוא "אורח הנשים".