הרב אורי שרקי

למהות הצמצום במשנתו של הרב אשכנזי (מניטו)

כנס של מכון מניטו, ירושלים, מרחשוון תשע"חהקלטת וידאו