הרב אורי שרקי

איוב - שיעורי הרב מהאתר 929

תשע"זפרק א' - להפגש עם ה"אין", 3 דקות (וידאו) אודיו (MP3, 1MB).
פרק ב' - ההתפחות בגורלו של איוב, 2 דקות (וידאו) אודיו (MP3, 1MB).
פרק ג' - הגורל נקבע מראש, 2 דקות (וידאו) אודיו (MP3, 1MB).
פרק ד' - האנוש מאלוה יצדק, 2 דקות (וידאו) אודיו (MP3, 1MB).
פרק ה' - יש אפשרות לשינוי!, 3 דקות (וידאו) אודיו (MP3, 1MB).
פרק ו' - התמודדות עם ייסורים, 3 דקות (וידאו) אודיו (MP3, 1MB).
פרק ז' - אדם עפר ואפר, 2 דקות (וידאו) אודיו (MP3, 1MB).
פרק ח' - חשיבותה של המסורת, 3 דקות (וידאו) אודיו (MP3, 1MB).
פרק ט' - ייסורים של אהבה, 3 דקות (וידאו) אודיו (MP3, 1MB).
פרק י' - מהי סיבת הייסורים?, 3 דקות (וידאו) אודיו (MP3, 1MB).
פרק י"א - חכמת הבורא מול שפלות האדם, 3 דקות (וידאו) אודיו (MP3, 1MB).
פרק י"ב - התפילה כחלק מחייו הדתיים של האדם, 3 דקות (וידאו) אודיו (MP3, 1MB).
פרק י"ג - לא צריך להגן על א-לוהים, 4 דקות (וידאו) אודיו (MP3, 2MB).
פרק י"ד - האם איוב האמין בתחיית המתים?, 3 דקות (וידאו) אודיו (MP3, 1MB).
פרק ט"ו - העזת פנים כלפי מעלה, 4 דקות (וידאו) אודיו (MP3, 2MB).